OM OSS

Morten R. Grindaker startet firma i 1953. Fosså og Grindaker fra 1978 ble til Grindaker-Lunde-Orre-Flugsrud i 1986, og fra 1992 og til i dag har kontorets navn vært Grindaker AS. På disse drøyt seksti årene har norsk landskapsarkitektur gått fra å være nærmest ikke-eksisterende til å bli en selvsagt ingrediens i prosjektering av alle typer anlegg utomhus. Kontoret som i dag er Grindaker AS har vært en av bærebjelkene i denne utviklingen.

Med sin brede plattform har kontoret gjennom en årrekke tatt del i mange av de store satsningene og prosjektene i samfunnet. Kontoret er fortsatt blant de mest toneangivende innen norsk landskapsarkitektur, og ønsker å være en sterk faktor i videreutviklingen av dette spennende faget også i fremtiden.

Grindaker AS har i løpet av de siste tyve årene utviklet seg til å bli ett av landets største landskapsarkitektkontorer. Kontoret har en flat, inkluderende og mangfoldig struktur. I bunnen ligger fortsatt arven fra gründeren Morten R. Grindaker, med holdninger og verdier som dagens dyktige planleggere og formgivere har videreforedlet til sin overordnede filosofi.

Utgangspunktet for alle prosjekter, større eller mindre, er alltid stedet og dets karakter og muligheter. Menneskene, brukerne, står i sentrum for utformingen, og respekt for naturen og miljøet er sentralt. Prosjektene skal alltid være realiserbare og av god kvalitet. Med god teknisk og plantefaglig kompetanse, grundighet, lekenhet, begeistring og innlevelse blir gode uteanlegg til.

Vår misjon: Vi skal skape uterom som inspirerer og bidrar til en positiv samfunnsutvikling.

Vår visjon: Grindaker skal være pioneren som løfter landskapsarkitektur til det ledende faget i samfunnsutviklingen.