Sørenga barnehager

De to barnehagene er del av sentralparken på Sørenga, med tilgrensende bygårder i nord-vest og sør-øst og sjøen og ytre park i sør-vest. Parken er delt i tre deler, der to av disse utnyttes til barnehager på dagtid og den siste delen som felles park. Samtlige parkdeler er tilgjengelig for allmennheten på kveldstid og i helger, og innbyr til aktiviteter for beboere på Sørenga så vel som besøkende.

Ved utforming av parken har man hentet inspirasjon fra den særegne geologiske historien til Indre Oslofjord. Parken fordeler seg på et øvre og nedre nivå, der en gjennomgående kant i naturstein, `Forkastningen`, deler nivåene i nord-sørgående retning.

Barnehagene består av en grønn og frodig øvre del der man kan leke i naturen og en nedre del der det er faste dekker i tre og plasstøpt gummi med lekeapparater og opphold. Barnehagene er inngjerdet med flettverksgjerde med klatreplanter. Portene er laget i Lace Fence.

Fargene i barnehage 1 er holdt i duse beige- og blåtoner med inspirasjon fra sand og vann. Fargene i barnehage 2 er sterke lilla og rødtoner inspirert av flytende lava.

Grindaker sine oppgaver i prosjektet har vært forprosjekt, detaljprosjekt, samt byggeoppfølging.

Prosjektet følger Bjørvikaplanen sitt miljøprogram.

Byggherre:  Sørenga Utvikling AS / Oslo kommune, Omsorgsbygg
Tidsrom:   2012-2015
Omfang/ kostnader: Barnehage 1: Ca. 1000m2 / Barnehage 2: Ca. 1500m2
Entreprenør:  Barnehage 1: Steen og Lund / Barnehage 2: Torstein Skjaker
Arkitekt:   Barnehage 1: Jarmund/ Vigsnæs / Barnehage 2: LPO

Alle foto: Damian Heinisch