Landøya skole

Prosjektet er et resultat av en plan- og designkonkurranse i 2016. Som vinnere av konkurransen ble arkitekt og landskapsarkitekt engasjert i det videre prosjekte-ringsarbeidet.

Uteanlegget tilknyttet nye Landøya skole er utformet med tanke på å innby til aktivitet og opphold. Prosjektet er utformet for ungdomsskoleelevenes daglige bruk, og skal fungere i friminutter, så vel som ved undervisning i teoretiske fag eller kroppsøving. I tillegg vil anlegget fungere som et møtested for beboere i nærmiljøet på ettermiddagstid og i helger, og er derfor tilpasset dette formålet.

Anlegget er lagt til rette for fysisk aktivitet gjennom ballbinge, trening-/parcourelement, bordtennis, 100m løpebane, grusbane og lengdegrop, klatre-vegg og hengekøyer for å nevne de mest framtredende elementene. I de fleste tilfeller er det sittemuligheter knyttet til aktivitetene, slik at det er lett å delta i det som skjer, selv om man skulle ønske å bare se på. I tillegg er det lagt opp til oppholdssoner i umiddelbar nærhet av inngangene, for å oppfordre elevene til opphold utendørs også i korte pauser.

Uteanlegget har en gjennomtenkt materialbruk med tanke på robusthet og slitestyrke. Regnbed er valgt som løsning for håndtering av overflatevann.

 

Byggherre:  Asker kommune
Tidsrom:   2016-2019
Omfang/ kostnader: 350 mil.
Entreprenør:  Veidekke Entreprenør AS
Arkitekt:   Terje Grønmo Arkitekter AS
Rådgivere:   Rambøll, ECT, VA Consult AS m. fl.

 

Alle foto: Damian Heinsich