Li skole

Rehabilitering og nybygg på Li skole (8-10 trinn). Prosjektet består av totalrenovering av eksisterende skolebygg inklusive utomhusarealer samt tre nye paviljonger. Parkering og adkomstsoner er også oppgradert. Klassetrinnene har fått sitt eget tuntre og sittekant i betong. I hver paviljong er det to atrier. Disse har fått forskjellig karakter i de tre paviljongene; glasshagen, bregnehagen og mosehagen.

Skolegården har store flater som er delt opp av vegetasjons flater og nisjer med benker og bord. Det er høy materialkvalitet og en variert plantebruk. Grindaker har vært med i prosjektet fra forprosjekt til ferdig anlegg.

Byggherre: Nittedal kommune
Tidsrom: 2005-2009
Omfang/ kostnader: 8 mill.
Entreprenør: Nordby Maskin
Arkitekt: Skjeseth & Solvang arkitekter as

Alle foto: Damian Heinisch