Marienlyst skole

Marienlyst skole er totalrehabilitert for å romme barne- og ungdomstrinn, samt spesialklasser, mottaksklasser og barnehage med et totalt antall barn på ca 1000 stk. Det har vært viktig å skape ulike uterom som er tilpasset de forskjellige brukergruppene og samtidig ha rom for samspill.

Vestsiden av skolen tilhører barnehagen og det har vært viktig å bevare noe av vegetasjon fra den tidligere parsellhagen og velge robuste materialer for å skape et røft og naturlig uterom for de minste barna. I det store gårdsrommet, som er tiltenkt barneskolen, er det lagt vekt på å skape et urbant uttrykk med store felter av fargerikt gummidekke, granittkanter og moderne lekeapparater som er tilpasset ulik type lek, samt sittegrupper på tredekke. Skolegården på østsiden er tiltenkt ungdomstrinnet og består av granittamfier, scene og en sansevegg. På taket til den nye flerbrukshallen er uterommet tilpasset barn og unge med spesielle behov, og har et dekke bestående av betong, plasstøpt gummi og kunstgress.

Grindaker har vært konsulent fra forprosjekt via detaljering til ferdig bygget prosjekt.

Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF
Tidsrom: 2007-2010
Omfang/ kostnader: 10 daa/25 mill. inkl. mva.
Entreprenør: Braathen Landskapsentreprenør AS
Arkitekt: HWR Arkitekter AS

Alle foto: Damian Heinisch