Arkitekthøgskolen

Ny høgskole i gammel industribebyggelse ved Akerselva. Grindaker AS var ansvarlig for prosjektering og beskrivelse av det utvendige anlegget gjennom detalj- og byggefasen.

Prosjektet hadde store utfordringer i forhold til tekniske løsninger med grøntanlegg på tak og tilslutning til eksisterende parkanlegg langs Akerselva. Innpassing av kunst i uteanlegget var også en del av prosjektet.

Anlegget viser et moderne formspråk i gammelt bygningsmiljø.

Byggherre: Statsbygg
Tidsrom: 2000-2002
Omfang/kostnader: Ca 3 mill.
Arkitekt: Jarmund/Vigsnæs AS arkitekter MNAL

Alle foto: Grindaker AS