Bodø videregående skole

Bodø videregående skole er landets nest største skole med 1600 elever og 350 ansatte. Den ligger i Bodø sentrum og er en ?byskole?. En av byens viktige gater går gjennom skoleområdet.

Prosjektet ble kåret som vinner i en konkurranse om utvikling av Bodø VGS i samspill med byggherre og brukerne.

Prosjektet omfatter bla. riving av deler av dagens undervisningsbygg, nytt fellesbygg med kantine, bibliotek, administrasjon samt flere undervisningsrom og ombygging av eksisterende bygningsmasse.

Skolen vil få ny hovedadkomst til fellesbygget, driftsgård for byggtekniske fag samt nye arealer for kroppsøving. Det meste av øvrig uteareal bli rehabilitert.

Byggherre: Nordland Fylkeskommune
Tidsrom: 2011-pågående
Omfang/ kostnader: ca 300 mill.
Entreprenør: Hent AS
Arkitekt: Ottar arkitekter as og Kvadrat AS